Thematic Pavilion

Re_1.jpg
Re_2.jpg
Re_3.jpg
Re_4.jpg
Re_5.jpg
Re_6.jpg
Re_7.jpg
Re_8.jpg
Re_9.jpg
Re_10.jpg
Re_11.jpg
Re_12.jpg
Re_13.jpg
Re_14.jpg
Re_15.jpg
Re_16.jpg
Re_1.jpg
Re_2.jpg
Re_3.jpg
Re_4.jpg
Re_5.jpg
Re_6.jpg
Re_7.jpg
Re_8.jpg
Re_9.jpg
Re_10.jpg
Re_11.jpg
Re_12.jpg
Re_13.jpg
Re_14.jpg
Re_15.jpg
Re_16.jpg

THEMATIC PAVILION

พื้นที่จัดแสดงศักยภาพร่วมกันของแบรนด์ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างและสถาปนิก ซึ่งเป็นการผสานความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้ากับการตีความนวัตกรรมเหล่านั้นตามสไตล์ต่าง ๆ ออกมาเป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  • ในฐานะไฮไลท์ของงานสถาปนิก THEMATIC PAVILION จึงเป็นทั้งการจัดแสดงที่โชว์ศักยภาพของวัสดุผ่านการใช้งานในรูปแบบที่ใหม่ แปลก แตกต่างไปจากการใช้งานเดิม ๆ ทั่วไป และเป็นทั้งการจัดแสดงที่สร้างประสบการณ์ผ่านองค์ประกอบ
    ต่าง ๆ ที่รวมกันบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 
  • เป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายหลักของงาน ได้แก่ สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ เป็นจำนวนมาก