Thematic Pavilion

Re_1-1_1_11zon
Re_2-1_2_11zon
Re_3-1_3_11zon
Re_4-1_4_11zon
Re_5-1_5_11zon
Re_6-1_6_11zon
Re_7-1_7_11zon
Re_8-1_8_11zon
Re_9-1_9_11zon
Re_10-1_10_11zon
Re_11-1_11_11zon
Re_12-1_12_11zon
Re_13-1_13_11zon
Re_14-1_14_11zon
Re_15-1_15_11zon
Re_16-1_16_11zon
Re_1-1_1_11zon
Re_2-1_2_11zon
Re_3-1_3_11zon
Re_4-1_4_11zon
Re_5-1_5_11zon
Re_6-1_6_11zon
Re_7-1_7_11zon
Re_8-1_8_11zon
Re_9-1_9_11zon
Re_10-1_10_11zon
Re_11-1_11_11zon
Re_12-1_12_11zon
Re_13-1_13_11zon
Re_14-1_14_11zon
Re_15-1_15_11zon
Re_16-1_16_11zon

THEMATIC PAVILION

พื้นที่จัดแสดงศักยภาพร่วมกันของแบรนด์ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างและสถาปนิก ซึ่งเป็นการผสานความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้ากับการตีความนวัตกรรมเหล่านั้นตามสไตล์ต่าง ๆ ออกมาเป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  • ในฐานะไฮไลท์ของงานสถาปนิก THEMATIC PAVILION จึงเป็นทั้งการจัดแสดงที่โชว์ศักยภาพของวัสดุผ่านการใช้งานในรูปแบบที่ใหม่ แปลก แตกต่างไปจากการใช้งานเดิม ๆ ทั่วไป และเป็นทั้งการจัดแสดงที่สร้างประสบการณ์ผ่านองค์ประกอบ
    ต่าง ๆ ที่รวมกันบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 
  • เป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายหลักของงาน ได้แก่ สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ เป็นจำนวนมาก