SEACON พร้อมเปิดตัว 6 แบบบ้านภายใต้ Green Concept ที่งานสถาปนิก’67

     การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบ้าน เพราะบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีจะมีส่วนช่วยในการประหยัดงบประมาณ การก่อสร้างอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับบ้านที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ฉะนั้นการศึกษาข้อมูลบริษัทรับสร้างบ้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

     บริษัท ซีคอน จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานและได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนาน โดยก่อนใช้ชื่อว่า “ซีคอน” เดิมมีชื่อว่า “บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง จำกัด” ก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจซึ่งนำโดย คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ภายใต้การบริหารงานของคุณกอบชัย ทำให้บริษัทได้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนตร์ สยาม ลิโด้ สกาลา โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล นอกจากนี้ยังถือเป็นผู้บุกเบิกวงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของไทยภายใต้แนวคิด “สร้างให้ก่อน ผ่อนทีหลัง” โดยใช้ชื่อว่าหมู่บ้านมิตรภาพ

นิยามความเป็น ซีคอน

     หลังจากใช้ชื่อ บริษัท ซีคอน จำกัด ในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้บอกเล่าถึงภาพรวมของบริษัท ตามคำนิยามของคนทั่วไปที่จำกัดความให้ว่า “ซีคอนไม่สามารถให้คำจำกัดความตัวเองได้ แต่จากการสอบถามความเห็นหลายท่านให้คำนิยามว่าซีคอนเป็นธุรกิจรับสร้างบ้านแมส เพราะแบบบ้านของซีคอน เป็นที่ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ซีคอนรับสร้างบ้านตั้งแต่ 3-40 ล้าน โดยบริษัทมีความพยายามปรับปรุงเรื่องแบบบ้านให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะแตกต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีสไตล์เฉพาะของตัวเอง แต่ธุรกิจรับสร้างบ้านจะตอบรับสไตล์ของลูกค้า”

การสร้างบ้านในฝันควบคู่กับการสร้างโลกให้น่าอยู่

     การสร้างบ้านตามความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ซีคอนยึดมั่น แต่การสร้างบ้านในฝันต้องควบคู่กับการทำให้โลกน่าอยู่เช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการก่อสร้าง ซีคอนจึงเลือกใช้วัสดุที่เป็น Green Concept เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้อลูมิเนียมที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง ผลิตภัณฑ์สีที่ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ รวมไปถึงการกำจัด Waste ต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง บริเวณหน้าไซต์งาน

     นอกจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการก่อสร้างที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ซีคอนยังสร้างกองทุนเพื่อความยั่งยืนซึ่งสร้างประโยชน์ให้สังคม มีรายละเอียดดังนี้ “ในปีนี้ รายได้ทุก 1 ล้านบาท จะถูกแบ่งสะสมไว้ 630 บาทเข้ากองทุน เงินส่วนนี้จะถูกจัดสรรไปใช้เป็นทุนการศึกษาและค่าอาหารกลางวันช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส (ตัวเลข 630 มาจากอายุของบริษัทฯ ที่ปีนี้ซีคอนมีอายุครบ 63 ปี) ในปีต่อไปซึ่งเป็นปีที่ 64 ตัวเลขเงินสะสมก็จะมีอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นไปตามจำนวนอายุของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่ยั่งยืน”

กล้าแตกต่างเพื่อสร้างความเติบโต

     เมื่อธุรกิจรับสร้างบ้านไม่สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวทางการปรับตัวและการสร้างความแตกต่าง จึงเป็นหนึ่งในกลวิธีที่จะทำให้ซีคอนยังคงเติบโตอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้าน “เมื่อเราได้ยอดจองบ้าน ทั้งในรูปแบบจองพื้นฐาน หรือการออกแบบใหม่ บริษัทจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ตรวจสอบหาอุปสรรคที่จะมีผลต่อการก่อสร้าง การวัดพื้นที่ในส่วนของการลุกล้ำที่ดิน มลภาวะ เมื่อสำรวจเสร็จ จะมีการนัดคุยถึงการปรับแบบ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่สามารถปรับแก้ได้ แต่ปัจจุบันซีคอนสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

     การปรับตัวด้านบริการของซีคอน โดยคำนึงถึงการบริการที่ครอบคลุมและรวดเร็วในการก่อสร้าง ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นจะเริ่มต้นขนานไปกับการสำรวจพื้นดินและงานคำนวณข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม จากนั้นจะส่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของซีคอน เพื่อดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเสาและคานให้ได้ตามมาตรฐานตรงตามที่วิศวกรระบุไว้ ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการผลิตโครงสร้างและตรวจสอบคุณภาพนั้น ก็บริหารเวลาไปตอกเสาเข็ม ทำฐานราก เมื่อโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ชิ้นส่วนดังกล่าวจะถูกส่งไปประกอบที่หน้าไซต์งานก่อสร้าง จากนั้นเมื่องานโครงสร้างที่เป็นหัวใจหลักของงานก่อสร้างสำเร็จ มีความแข็งแรงตรงตามมาตรฐาน ก็จะดำเนินการงานส่วนอื่นต่อไป ทั้งการทำพื้น เดินท่อประปา ก่ออิฐฉาบปูน งานระบบต่างๆ จนกระทั่งส่งรับมอบบ้าน ฉะนั้นด้านการบริการของซีคอนจึงมีความต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านรายอื่น

ความคาดหวังต่องานสถาปนิก’67

     “ความคาดหวังหลักของบริษัทรับสร้างบ้านคือการได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ หากมีความเกี่ยวข้องกับ Green Concept ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะซีคอนมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้าน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะมีกำแพงภาษีค่อนข้างสูง ในด้านการใช้งานเมื่อมีราคาสูง ทำให้คนใช้น้อย ส่งผลให้การนำเข้าน้อยราคาจึงยิ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีการรณรงค์ให้ดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลมลภาวะ ซึ่งมันสวนทางกับราคาการนำเข้าวัสดุรักษ์โลก หากฝากถึงภาครัฐบาลได้ อยากให้รัฐบาลหันมาพิจารณาและจัดการในด้านของราคา ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนำเข้า หรือ การออกนโยบาย Zero tax ก็จะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกติดตลาดมากขึ้นคนหันมาใช้เยอะขึ้น”

เปิดตัวแบบบ้านภายใต้ความ Greenery

    เมื่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อโลกที่น่าอยู่ผนวกเข้ากับการออกแบบของบริษัทซีคอน ก่อให้เกิดแบบบ้านที่พร้อมเปิดตัวในงานสถาปนิก’67 ถึง 6 แบบ “ซีคอนสร้างและออกแบบบ้านตั้งแต่ราคา 3-40 ล้าน การพยายามเข้าสู่ Concept ของ ESG โดยขนานไปกับทีมสถาปนิก การออกแบบบริษัทพยายามเสนอความเป็น Greenery เข้าไปใน Concept ของบ้านชุดนี้ออกมา 6 หลัง จะมีตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ถึง 1,000 ตารางเมตร โดย Green Concept จะดึงความเขียวเข้าไปกลางบ้าน ซึ่งจะช่วยเรื่องสภาวะแวดล้อม และการถ่ายเทอากาศ”

     ร่วมสัมผัสความสวยงามด้านการออกแบบบ้านภายใต้ Green Concept ที่จะทำให้บ้านน่าอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติจากบริษัท ซีคอน จำกัด ที่บูธหมายเลข D105 ในงานสถาปนิก’67 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี