บิวท์ ทู บิวด์ เผยเคล็ดลับ สร้างบ้านอย่างไรถึงไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ในงานสถาปนิก’65

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ เผยเบื้องหลังความสำเร็จก่อนที่จะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจัยของความสำเร็จนี้ คุณวรพจน์ เอี่ยมสุวรรณกรรมการบริหารสายงานการตลาด กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ได้มาเปิดเผยอย่างหมดเปลือกกับเรา ก่อนที่จะไปพบกับบริการรับสร้างบ้านคุณภาพจากกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ได้ในงานสถาปนิก’65

จากความศรัทธาสู่การต่อยอด

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ที่เห็นโอกาสของการเปิดบริษัทสร้างบ้านระดับพรีเมียม ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นศรัทธาต่อคุณกอบชัยทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก โดยมีรายได้ถึง 200 ล้านบาท กับการเปิดตัวบริษัทได้ไม่ถึงปี แต่แน่นอนการเติบโตมาจนถึงปัจจุบันของบิวท์ ทู บิวด์ ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวบุคคลเท่านั้น

“หลังจากนั้นคือการต่อยอด ต่อฝีมือ และการผลักดันท่านสนับสนุนทีมงานให้ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้บริษัทใหม่ประสบความสำเร็จ เราก็ทุ่มเททำทุกอย่าง ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จ” จนบิวท์ ทู บิวด์ ต้องสร้างอีกแบรนด์ เพื่อตอบรับข้อเรียกร้องของลูกค้าที่ต้องการแบบบ้านในราคาที่ย่อมเยาลง จนเกิดเป็น บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ และนำมาสู่ สมอลเฮ้าส์บิวเดอร์  เพื่อตอบสนองความต้องการบ้านในขนาดที่เล็กลง แต่ความไว้วางใจได้ในเรื่องของคุณภาพที่ทัดเทียมกันในทุกบริษัท

ทีมผู้บริหาร กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ของเรา ตรวจสอบคุณภาพของไซต์งานกันอยู่
เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพราะเราเชื่อว่างานจะสำเร็จได้อยู่ที่คุณภาพงานก่อสร้าง
ออฟฟิศอยู่ที่ไซต์งาน ไม่ใช่ห้องเย็นๆ

เมื่อลูกค้าประทับใจ ลูกค้าก็บอกต่อ เพราะฉะนั้นจะทำให้ลูกค้าประทับใจ เราก็ต้องสร้างบ้านของลูกค้าให้เหมือนบ้านของตัวเอง

ควบคุมคุณภาพ ประหยัดเวลา

การก่อสร้างจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดี ฝีมือช่างเป็นปัจจัยสำคัญ

จากปัญหาการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างในโครงการทั่วไปที่หล่อเสา ขึ้นแม่แบบ และผูกเหล็กสำหรับหล่อคอนกรีตในไซต์งานทำให้อาจมีการใช้เหล็กหรือผสมปูนไม่ถูกต้อง ซึ่ง กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ จะแตกต่างจากที่อื่น ด้วยการนำระบบการก่อสร้างที่คิดค้นโดยคุณกอบชัยมาใช้ในการสร้างบ้าน ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพทั้งยังประหยัดเวลาได้อีกด้วย

 “จากหน้างานร้อนๆ ที่ควบคุมงานไม่ได้ 100% ทุกไซต์งาน เราย้ายมาอยู่ในโรงงาน ควบคุมทุกอย่าง ทั้งปูน เหล็ก ทุกอย่างเป้ะหมด ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนของเราทำในโรงงานแล้วนำมาติดตั้งโดยเทคนิคระบบสำเร็จรูปที่ใช้มากว่าครึ่งศตวรรษไม่เคยมีปัญหากับตัวโครงสร้าง”

นอกจากนี้ในขณะที่โรงงานกำลังผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด ที่ไซต์ก็สามารถทำฐานราก เจาะเข็ม ตอกเข็ม ไปจนถึงปรับสภาพผิวดินไปได้พร้อมกัน ทำให้สามารถนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาติดตั้งได้เลย “ประหยัดเวลาไม่รู้ตั้งกี่เท่า”

เมื่อไรเราไม่ส่องกระจกเราจะไม่รู้ตัวตนของเราเลยเป็นคนอย่างไร

“สิ่งที่เราต้องทำคือการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก” คุณวรพจน์กล่าว ทีมงานแต่ละฝ่ายของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ไม่ได้ทำงานลำพังแยกขาดจากฝ่ายอื่น เมื่อขายเสร็จฝ่ายขายก็ส่งต่อให้ฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ดูแลระหว่างการดำเนินการ นำมาสู่การแลกเปลี่ยนกับลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่อย่างไรมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มเติม หรือติดขัด อยากให้พัฒนาและปรับปรุงในด้านใด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ความใส่ใจของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ยังแสดงให้เห็นในชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานที่ไซต์ก่อสร้าง เพราะเขาเชื่อว่า “ชีวิตความเป็นอยู่คนงานถ้าไม่ดีไม่มีความสุขจะมาทำบ้านให้เขามีความสุขได้อย่างไร”

บ้านพักคนงานจึงต้องมีระบบการจัดการที่ดี สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบไม่ระเกะระกะ ต้องทำความสะอาดทุกวัน มีโรงเก็บวัสดุ มีตัวค้ำยันเพื่อวางเหล็ก เพื่อให้วิศวกรและลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่า ซึ่งเป็นผลจากการปลุกปั้นมาหลายปี ทำให้ผู้อื่นยากจะเลียนแบบ

พิเศษสำหรับงานสถาปนิก

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว หรือไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ ตลอดจนเดินทางไปทำงานในชีวิตประจำวัน กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์จึงมีความต้องการที่จะตอบสนองต่อโจทย์การใช้ชีวิตเหล่านี้ด้วยแบบบ้านใหม่ ๆ โดยการออกแบบฟังก์ชันใช้งานที่สามารถรองรับกับความต้องการกับยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงการนำกลิ่นอายของวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่นเข้ามาผสมผสานการดีไซน์ให้มากขึ้น ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย เช่น ไม้ ระแนง วัสดุเลียนแบบธรรมชาติมาใช้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในบ้าน กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ได้พัฒนาแนวทางการออกแบบบ้านโดยเน้นความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้

“โต๊ะอาหารต้องสามารถเป็นพื้นที่ประชุม มีมุมคนทำงาน สามารถกั้นผนังทำงานหรือเรียนออนไลน์ได้อย่างเป็นเอกเทศ ไม่กระทบกระเทือนกัน เอื้อระบบอินเทอร์เน็ต เอื้อแบบบ้านให้มีสไตล์มีกลิ่นเทรนด์”

คุณวรพจน์ทิ้งท้ายว่าสำหรับงานสถาปนิก’65 บิวท์ ทู บิวด์ จะนำแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นไป พร้อมแสดงฟังก์ชันหลากมิติ ในแบบบ้านขนาดตั้งแต่ 200 – 1,000 ตารางเมตรมาให้ชมอย่างครบถ้วนมีให้เลือกในทุกระดับราคา จึงอยากให้มาเจอกัน ที่บูธ B103 ในงานสถาปนิก’65 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Similar Posts