Technology Spotlights

ให้ทุกพื้นที่ในบ้านปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมระบบประตูหน้าต่าง จาก เอส.ดี.บริลเลี่ยน (2002)
ในงานสถาปนิก’65

ยกระดับการดีไซน์พื้นไปกับ “โทเทิลเอเลเมนท์” ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุปูพื้น ที่เน้นผลิตสินค้าโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ในงานสถาปนิก’65

ก้าวข้ามขีดจำกัดของการปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ไปกับ 4 วัสดุแลนด์สเคป จากกรีนอินสไปรด์ ในงานสถาปนิก’65